Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci

CZ.1.07/2.2.00/28.0137

Searching for Culture

Mezinárodní konference kulturálních studií

 

Olomouc, Univerzita Palackého

 

16.-17. října 2014

English version

úvod

Úvod

 

Konference je pořádána v rámci grantového projektu INKULTUS, který je řešen na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem projektu je podpora mezinárodní a interdisciplinární dimenze výuky a výzkumu v oblasti studia kultury. Konference proběhne v Uměleckém centru Univerzity Palackého v historickém centru Olomouce, kde se snoubí kultura, umění, dějiny a kouzlo místa.

 

 

 

 

 

 

 

Program

 

Konference se soustřeďuje zejména na tato témata:

Co je kultura? Existuje kultura?

Výuka kultury. Role kulturálních studií v rámci vědy

Humanitní obory a věda: Dvě kultury?

Výzkum kultury. Výzvy, přístupy, směry

Kultura a univerzita

Soukromá / veřejná sféra a kultura

Populární / vysoká / nízká / ne kultura

Digitální média a kultura

Virtuální kultura

Historie, tradice, paměť

Kultura a diaspora

Imigrace, asimilace, různorodost

Postkoloniální kultura a hybridní identita

Globalizace a kultura

Trauma, prožitek, vědomí

Město / venkov / předměstí / divočina / příroda

Krajina a kultura / průsečíky / reflexe

Kulturální studia a věda

Hranice, okraj, centrum

Rasa, gender, společenská třída, identita

 

 

 

 

 

 

Jak se zúčastnit

 

Vybrané konferenční příspěvky budou publikovány v recenzované kolektivní monografii, která bude vydána ve Vydavatelství Univerzity Palackého na jaře 2015.

První verze přijatého konferenčního příspěvku musí být zaslána na email konference SEFOC (níže) do 1.10. 2014. Po prezentaci příspěvku na konferenci SEFOC následuje více než dvouměsíční lhůta pro revizi příspěvku do podoby finálního článku—uzávěrka pro odevzdání revidovaného článku je 31.12. 2014.

 

Účastníci konference neplatí žádný konferenční poplatek. Účast na konferenci je pro přednášející i publikum zdarma. Účastníci, kteří budou na konferenci SEFOC mít přijatý příspěvek, mohou požádat o financování nákladů na cestovné a ubytování. Detaily o tomto financování budou přijatým účastníkům zaslány mailem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 

Veškeré dotazy prosíme adresujte na kontaktní email konference SEFOC: sefoc@centrum.cz

 

Organizační výbor:

 

Pavlína Flajšarová, Ph.D. (Univerzita Palackého, řešitelka projektu INKULTUS)

Jiří Flajšar, Ph.D. (Univerzita Palackého, koordinátor inovací projektu INKULTUS)

Prof. Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého)

Prof. Zdeněk Pechal (Univerzita Palackého)

Prof. Josef Jařab (Univerzita Palackého)

Prof. Jaroslav Peprník (Univerzita Palackého)

Prof. Michal Peprník (Univerzita Palackého)

Prof. Ladislav Daniel (Univerzita Palackého)

Doc. Marie Voždová (Univerzita Palackého)

 

Administrátoři konference:

 

Mgr. Helena Tylšarová

Mgr. Barbora Boráková

Mgr. Andrea Ryšavá

Michaela Dadáková

 

 

Jednacími jazyky konference jsou angličtina, čeština, němčina, francouzština, italština, portugalština, holandština, ruština, ukrajinština, polština, v závislosti na přijetí příspěvku do konkrétní dílny SEFOC.

 

 

 

 

 

program

účast

kontakty